Formació i educació pel desenvolupament

Màster: Globalització, desenvolupament i cooperació

Introducció:

El món del segle XXI ofereix unes terribles asimetries entre riquesa i pobresa, seguretat i conflictes, progrés i deteriorament ambiental, etc. La globalització econòmica ha afectat irremissiblement altres àmbits de l'existència social, configurant definitivament un sistema econòmic mundial en què les bretxes entre els seus centres i les seves perifèries no semblen sinó reproduir-se eternament.

En aquest context de desigualtat econòmica, social i territorial, el desenvolupament i la cooperació, tot i que en contínua transformació per adaptar-se als nous temps, segueixen sent dos pols de referència en qualsevol discurs estratègic de futur, si és que aquest futur ha de ser possible per a tota la humanitat.

Els reptes per a un desenvolupament autènticament socioeconòmic, humà i sostenible, i les exigències d'una autèntica cooperació entre pobles i països que els permeti avançar a tots (i no una a costa dels altres) segueix ocupant les agendes acadèmiques i polítiques de la consciència mundial.

Aquest màster en desenvolupament i cooperació, al llarg de les 400 hores que comprenen els dos cursos, pretén seguir formant, com ho ha fet durant disset anys, especialistes que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d'unes estratègies de desenvolupament i unes relacions de cooperació que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa i esperançador per a les generacions futures, i necessàriament diferent de l'actual.