Presentació

¿Què entenem per educar?

¿Educar és acompanyar a les nenes, els nen, els jove i els adults a desenvolupar les seves capacitats, tan individuals com socials. Aquelles capacitats que li són pròpies com a individus únics i irrepetibles. Aquestes capacitats es desenvolupen en el marc de la societat i el moment històric en el que vivim. Des de Món-3 volem educar en la descoberta del món, acompanyat processos educatius que desenvolupin les capacitats de les nenes, nens i joves per a donar respostes als reptes que el nostre model de societat i desenvolupament ens planteja.¿Quina serà la funció de l'educador?

Funció de l'educador es aconseguir que les habilitats afectives, intel·lectuals i operatives dels nens i joves es desenvolupin. Així pensem en un plantejament integral de l'educació, en el que es tenen en compte tant els aspectes emocionals, de pensament i d'acció. Ens agrada definir la funció dels i les educadors com acompanyants de processos de vida.¿Quins són els reptes?

Els reptes són acompanyar processos educatius que potenciïn els recursos i capacitats dels nens, nenes joves i docents. En un món canviant, globalitzat, ràpid, hem d'educar les capacitats personals per saber enfrontar-nos aquestes situacions imprevisibles. Els recursos han de ser flexibles, eficaços, i creadors de continguts.Com podem proporcionar a les nenes, nens i joves la resposta a problemes que no coneixem, sols podem fomentar la capacitat per resoldre'ls quan arribin.